top of page
Blå himmel
Miljøteknologi for fiskeri og havbruksnæringen

Bluecirc er et offensivt utviklingsselskap i sterk vekst, med tverrfaglig kompetanse løser vi problemstillinger for fisk og folk

BLUECIRC har en bred portefølje av produkter for effektiv, miljøvennlig og lønnsam akvakultur.

Vi er på vei til å lansere et nytt system for håndtering av biologisk avfall. Systemet tørker biologisk avfall som avskjær, død fisk, slam og annet og gjør det om til utnyttbare ressurser. Etter lansering kommer dette systemet til å bli vår viktigste driver for videre vekst. Bluecirc har store ambisjoner om å endre næringen i mer bærekraftig retning, og gjøre det enkelt for næringsaktørene å velge mer miljøvennlige løsninger. Det skal være lønnsomt både for dem og for oss. Selskapet ble startet i 2017, har hovedkontor i Kristiansund og drives av langsiktige profesjonelle eiere.

bottom of page